درباره ما

درباره باشگاه مترجمان


بی گمان در دنیای امروز که از آن تعبیر به دهکده جهانی می گردد، ضرورت تعامل با سایر ملل و کشورها بر کسی پوشیده نیست. افراد در تمامی زمینه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و ... نیازمند استفاده از دانش انباشته جهانی و در دسترس هستند که لازمه آن آشنایی با زبان های بین المللی و فنون ترجمه است. اما از سویی تخصصی شدن مشاغل، افراد را به استفاده از خدمات بنگاه ها و مؤسسات تخصصی در هر حوزه، از جمله "ترجمه" سوق داده است.


در این راستا "باشگاه مترجمان" چندی است با بهره گیری از بهترین متخصصان و اساتید فن ترجمه در رشته های مختلف علمی و شغلی برای تأمین این نیاز شکل گرفته است تا به عنوان یک تیم همراه و قابل اتکا، در تحقق اهداف مخاطبان، یاریگر ایشان باشد. خدمات باشگاه مترجمان شامل :

ترجمه رسمی اسناد (مورد تأیید قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران)
ترجمه مقالات ISC ، ISI و انواع مقالات علمی
ترجمه تخصصی کلیه متون رشته های دانشگاهی
ترجمه اسناد و قراردادهای تجاری
ترجمه کتاب
ترجمه خبری و ژورنالیستی
ترجمه زیرنویس فیلم و سریال
ترجمه شفاهی

و هرگونه خدمات ترجمه محور دیگر بنابر نیازمندی کارفرمای گرامی می شود.

اجازه دهید کار شما بدرخشد!

تنها چند کلیک با خدمات حرفه ای باشگاه مترجمان فاصله دارید.
ابتدا سفارش شما به صورت رایگان قیمت گذاری شده و با تایید شما به مترجم یا ویراستار هم رشته ارسال می گردد،
سپس در زمان مقرر، فایل تایپ شده پروژه خود را تحویل می گیرید.