جدول هزینه ها

قیمت و زمان ترجمه


قیمت و زمان ترجمه :

قیمت هر کلمه(تومان) عادی فوری
عمومی فارسی به انگلیسی 55 110
انگلیسی به فارسی 26.5 53
تخصصی فارسی به انگلیسی 67.5 135
انگلیسی به فارسی 39 78
تعریف استاندارد هر صفحه 250 کلمه متن مبدا می باشد.
برای ترجمه عادی هر صفحه 12 ساعت زمان در نظر گرفته می شود. در ترجمه فوری زمان نصف (هر صفحه 6 ساعت) و هزینه دو برابر می شود. در صورت درخواست زمان کمتر با توافق طرفین هزینه مشخص می گردد.
زمان تحویل پروژه از زمان پرداخت محاسبه می گردد و برای سفارش های بزرگ، امکان پرداخت قسطی فراهم است و کارفرما به ازای هر قسط میزان معینی از ترجمه را دریافت می کند.

برخی زمینه های تخصصی دارای ضریب قیمت هستند:

حقوق1.5
خبر و گزارش های ژورنالیستی1.24
رمان و داستان2
متون ادبی و شعر2
معارف و الهیات2
زیرنویس فیلم و سریال1.24
فلسفه1.5
قرارداد و اسناد تجاری1.5
هزینه ترجمه شفاهی بر حسب توافق کارفرما و مترجم پس از بررسی پروژه مشخص می گردد.

اجازه دهید کار شما بدرخشد!

تنها چند کلیک با خدمات حرفه ای باشگاه مترجمان فاصله دارید.
ابتدا سفارش شما به صورت رایگان قیمت گذاری شده و با تایید شما به مترجم یا ویراستار هم رشته ارسال می گردد،
سپس در زمان مقرر، فایل تایپ شده پروژه خود را تحویل می گیرید.